Obiekty

Obiekt {"id":"329b4062-fdf8-430a-8af3-13a9e51bb93c","nazwa":"wegffdgsd","img":"1673777704.jpg","opis":"gdfgdfg","szer":" 15.749830518509233","dlu":"50.89995068665808","czy_aktywne":"1","created_at":"2023-01-15T10:15:04.000000Z","updated_at":"2023-01-15T10:15:04.000000Z"}